Public Toy Library

Location icon Castrì di Lecce, Italy
Số tham chiếu: 6118
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi concrete structure
Vị trí Castrì di Lecce, Italy
Danh mục con LEISURE CENTRE
Ứng dụng supply of products for structural strengthening
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa/gia cố kết cấu
Chủ sở hữu COMUNE DI CASTRI' (LE)
Công ty thầu EDILIZIA ARTIGIANA PELLE' LUIGI SURL
Công ty lắp đặt EDILIZIA ARTIGIANA PELLE' LUIGI SURL
Kiến trúc sư ARCH. DONALD MIGGIANO
Nhà phân phối của MAPEI POLISTIROLO SUD SRL
Hạng mục CARCAGNI' LUCA
Project Manager ARCH. DONALD MIGGIANO
Điều phối MAPEI CARCAGNI' LUCA - DISPOTO GIAMMARIO - ROMANO ROCCO

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFER

MAPEFER

Two-component, anti-corrosion cementitious mortar for steel reinforcement...
Trong nhà
110mq
Xây mới : No
MAPEGROUT TISSOTROPICO

MAPEGROUT TISSOTROPICO

Vữa không co ngót có chứa cốt liệu sợi dùng sửa chữa bê tông. Mapegrout...
Trong nhà
110mq
Xây mới : No
QUARZO 1,2

QUARZO 1,2

Calibrated silica sand to improve the bond on resin or epoxy primers....
Trong nhà
110mq
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu...
Trong nhà
400mq
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei