Public Toy Library

Location icon Castrì di Lecce, Italy
Số tham chiếu: 6118
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi concrete structure
Vị trí Castrì di Lecce, Italy
Danh mục con LEISURE CENTRE
Ứng dụng supply of products for structural strengthening
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa/gia cố kết cấu
Chủ sở hữu COMUNE DI CASTRI' (LE)
Công ty thầu EDILIZIA ARTIGIANA PELLE' LUIGI SURL
Công ty lắp đặt EDILIZIA ARTIGIANA PELLE' LUIGI SURL
Kiến trúc sư ARCH. DONALD MIGGIANO
Nhà phân phối của MAPEI POLISTIROLO SUD SRL
Hạng mục CARCAGNI' LUCA
Project Manager ARCH. DONALD MIGGIANO
Điều phối MAPEI CARCAGNI' LUCA - DISPOTO GIAMMARIO - ROMANO ROCCO

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFER
MAPEFER
Two-component, anti-corrosion cementitious mortar for steel reinforcement rods.…
MAPEGROUT TISSOTROPICO
MAPEGROUT TISSOTROPICO
Vữa không co ngót có chứa cốt liệu sợi dùng sửa chữa bê tông. Mapegrout…
QUARZO 1,2
QUARZO 1,2
Calibrated silica sand to improve the bond on resin or epoxy primers. TECHNICAL…
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
MAPEWRAP C UNI-AX SYSTEM
MAPEWRAP C UNI-AX SYSTEM
Product not available for this market,
contact us
DURSILITE
DURSILITE
Product not available for this market,
contact us
DURSILITE BASE COAT
DURSILITE BASE COAT
Product not available for this market,
contact us
KERABOND PLUS
KERABOND PLUS
Product not available for this market,
contact us
MAPETHERM AR1 GG
MAPETHERM AR1 GG
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP 11
MAPEWRAP 11
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP 31
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP PRIMER 1
MAPEWRAP PRIMER 1
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR BASE COAT
SILANCOLOR BASE COAT
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR TONACHINO PLUS
SILANCOLOR TONACHINO PLUS
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei