QUARZO 1,2

Calibrated silica sand to improve the bond on resin or epoxy primers.
TECHNICAL DATA:
Colours: grey - beige.
Grain size: 0.7-1.2.
Packaging: 25 kg bags.

Dự án gần đây nhất QUARZO 1,2

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei