Family house, Sárvár

Location icon Sárvár, Hungary
Số tham chiếu: 342020
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Thermal insulation in 350 square meters, installation of ceramic tiles in 310 square meters indoor and in 160 square meters outdoor. Waterproofing on the roof.
Vị trí Sárvár, Hungary
Danh mục con NHÀ Ở
Ứng dụng Thermal insulation and installation of ceramic tiles, waterproofing.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2020
Loại ứng dụng Sàn, Công trình mới, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Levente Gagyi
Công ty thầu Józsa-Ép Ltd.
Công ty lắp đặt Józsa-Ép Ltd.
Kiến trúc sư Csikós Terv Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Vörös és Társa Kft., Balázs Szakály, Trend Burkolat Kft.
Hạng mục Mário Bere
Điều phối MAPEI Zsolt Marton

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERAPOXY
KERAPOXY
Vữa epoxy chít mạch và dán gạch chống axít, hai thành phần hiện có 26 màu, cho…
MAPELASTIC
MAPELASTIC
Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ và…
MAPESIL AC
MAPESIL AC
Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả năng…
MAPESIL LM
MAPESIL LM
Keo trám khe silicon trung tính dành cho đá Dùng để trám các mạch đàn hồi, mạch…
POLYPRIMER
POLYPRIMER
Polyprimer là dung dịch bitum gốc oxít bitum và dung môi có khả năng khô nhanh
ULTRACOLOR PLUS
ULTRACOLOR PLUS
Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu dùng…
ECO PRIM GRIP
ECO PRIM GRIP
Product not available for this market,
contact us
ELASTORAPID
ELASTORAPID
Product not available for this market,
contact us
KERAFLEX S1
KERAFLEX S1
Product not available for this market,
contact us
MAPECRETE STAIN PROTECTION
MAPECRETE STAIN PROTECTION
Product not available for this market,
contact us
MAPEGRID G 120
MAPEGRID G 120
Product not available for this market,
contact us
MAPEGUM WPS
MAPEGUM WPS
Product not available for this market,
contact us
MAPETHERM AR1 GG
MAPETHERM AR1 GG
Product not available for this market,
contact us
PLANITOP HDM MAXI
PLANITOP HDM MAXI
Product not available for this market,
contact us
POLYVAP SA
POLYVAP SA
Product not available for this market,
contact us
ULTRALITE S2
ULTRALITE S2
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei