POLYPRIMER

Polyprimer là dung dịch bitum gốc oxít bitum và dung môi có khả năng khô nhanh

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống
Bảng dữ liệu an toàn
Tải xuống

Dự án gần đây nhất POLYPRIMER

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei