Hang Tôm Bridge

Location icon Lai Chau, Việt Nam
Số tham chiếu: 841113
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Concrete structure
Vị trí Lai Chau, Việt Nam
Danh mục con CẦU
Xây dựng ở 2009
Ứng dụng Admixtures for concrete
Loại ứng dụng Phụ gia
Nhà phân phối của MAPEI Hanoi Branch
Hạng mục http://phapluattp.vn/

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLUID N100

MAPEFLUID N100

Superplasticizer admixture with mild retarding action Where to use…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei