Linth Limmern Erweiterung Speicherkraftwerk

Location icon Linthal, Switzerland
Số tham chiếu: 4510
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Linth Limmern Erweiterung Speicherkraftwerk
Vị trí Linthal, Switzerland
Danh mục con Power Plant
Xây dựng ở 2010
Mở ở 2015
Ứng dụng Linth Limmern Erweiterung Speicherkraftwerk
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu Axpo AG Baden
Công ty thầu ARGE Kraftwerk Limmern, Linthal
Hạng mục Mapei Suisse SA and svg
Project Manager ARGE Kraftwerk, Rolf Dubach

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SX 14

DYNAMON SX 14

Phụ gia siêu dẻo cao cấp dùng cho bê tông trộn sẵn cần giảm nước và duy…
Xây mới : No
MAPEFLUID N100

MAPEFLUID N100

Superplasticizer admixture with mild retarding action Where to use…
Xây mới : No
MAPEGROUT TISSOTROPICO

MAPEGROUT TISSOTROPICO

Vữa không co ngót có chứa cốt liệu sợi dùng sửa chữa bê tông. Mapegrout…
Xây mới : No
VISCOFLUID SCC/10

VISCOFLUID SCC/10

Phụ gia tăng cường tính linh động dùng cho bê tông tự đầm (SCC).…
Xây mới : No
MAPECURE E 30

MAPECURE E 30

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPEQUICK AF 1000

MAPEQUICK AF 1000

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
STABILCEM T

STABILCEM T

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPETARD D

MAPETARD D

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei