MARMUROWE HOUSING ESTATE

Location icon Lodz, Poland
Số tham chiếu: 20195
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi Delivery of materials and execution of the facade.
Vị trí Lodz, Poland
Danh mục con NHÀ Ở
Mở ở 2018
Ứng dụng Delivery of materials and execution of the facade.
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu PORCZYNSCY INVESTMENT Sp. J.
Nhà phân phối của MAPEI Paben
Hạng mục Marek Sliwinski
Điều phối MAPEI Marek Sliwinski

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MALECH

MALECH

Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPELASTIC TURBO

MAPELASTIC TURBO

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPETHERM DO SIATKI

MAPETHERM DO SIATKI

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPETHERM DO STYROPIANU

MAPETHERM DO STYROPIANU

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
SILANCOLOR TONACHINO

SILANCOLOR TONACHINO

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
UNIVERSAL BASE COAT

UNIVERSAL BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei