Mobilière, Nyon

Location icon Nyon, Switzerland
Số tham chiếu: 4550
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Renovation of the administrative office of Mobilière
Vị trí Nyon, Switzerland
Danh mục con VĂN PHÒNG
Ứng dụng Product supply for the installation of linoleum floors
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2017
Loại ứng dụng Sàn
Công ty thầu La Mobilière Suisse Société d'assurances SA, Bern
Công ty lắp đặt Anhy SA, Plan-les-Ouates
Kiến trúc sư Atelier d'architecture Jacques Bugna SA, Geneva
Project Manager Atelier d'architecture Jacques Bugna SA, Geneva
Điều phối MAPEI Marcello Maieron

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

EPORIP TURBO

EPORIP TURBO

Two-component, quick-hardening polyester resin for monolithic sealing…
Trong nhà
Xây mới : No
ECO PRIM T

ECO PRIM T

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPECEM PRONTO

MAPECEM PRONTO

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPESTRIP PERIMETER 50

MAPESTRIP PERIMETER 50

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
PLANIPATCH XTRA

PLANIPATCH XTRA

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
PRIMER MF

PRIMER MF

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRABOND ECO 530

ULTRABOND ECO 530

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRABOND ECO FIX

ULTRABOND ECO FIX

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRAPLAN ECO XTRA

ULTRAPLAN ECO XTRA

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei