EPORIP TURBO

EPORIP TURBO

Two-component, quick-hardening polyester resin for monolithic sealing cracked screeds.
TECHNICAL DATA:
Consistency: comp. A: fluid paste; comp. B: fluid paste.
Colours: comp. A: grey; comp. B: white.
Mixing ratio: comp. A : comp. B = 500 : 8.
Setting time: 20-30 minutes.
Workability time: 7 minutes.
Storage: 12 months.
Application: pouring.
Consumption: 1.7 kg per dm³ of filled cracks.
Packaging: 508 g metal cans (component A: 500 g; component B: 8 g).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất EPORIP TURBO

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei