New Bridge for Genoa

Location icon Genoa, Italy
Số tham chiếu: 6135
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi concrete viaduct
Vị trí Genoa, Italy
Danh mục con VIADUCT
Xây dựng ở 2019
Mở ở 2020
Ứng dụng supply of admixturs for concrete, mortars and waterproofers
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Công ty thầu PER GENOVA (Salini Impregilo Spa; Fincantieri; Infrastructure Spa)
Công ty lắp đặt COSSI COSTRUZIONI SPA
Kiến trúc sư RPBW Renzo Piano Building Worksop
Quản lý dự án RPBW Renzo Piano Building Worksop
Hạng mục Sergio Tani
Project Manager ING STEFANO MOSCONI
Điều phối MAPEI Zaffaroni, Lattarulo, Broggio, Zamorani, Siboni, Citton, Ferrari, Rossi, Profili, Dimilito, Lanzini, Iliev, Calò

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

EPORIP

EPORIP

Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi phần dùng cho mối nối…
Ngoài trời
Xây mới : No
MALECH

MALECH

Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEFOAM

MAPEFOAM

Dây bọt xốp trương nở có mặt cắt hình tròn dùng trám các mối nối xây dựng…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEGROUT T60

MAPEGROUT T60

Fibre-reinforced, sulphate-resistant thixotropic mortar for repairing…
Ngoài trời
Xây mới : No
DYNAMON LZ 551

DYNAMON LZ 551

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
DYNAMON XTEND W400 N

DYNAMON XTEND W400 N

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
EXPANCRETE PLUS

EXPANCRETE PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPECURE WG

MAPECURE WG

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEFAST ULTRA

MAPEFAST ULTRA

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEFLEX PU 45 FT

MAPEFLEX PU 45 FT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEFORM W60

MAPEFORM W60

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEGROUT BETONTECH HPC

MAPEGROUT BETONTECH HPC

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEGROUT BETONTECH HPC10

MAPEGROUT BETONTECH HPC10

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PLANITOP FINE FINISH

PLANITOP FINE FINISH

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PLANITOP RASA & RIPARA R4

PLANITOP RASA & RIPARA R4

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PLANITOP RASO MAX

PLANITOP RASO MAX

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei