Ordination Dr. Schwanninger

Location icon Kirchberg-Thening, Austria
Số tham chiếu: 1003
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Fußboden
Vị trí Kirchberg-Thening, Austria
Danh mục con CLINIC
Ứng dụng Fußboden mit Ultratop Loft System
Loại ứng dụng Wall protective
Chủ sở hữu Dr. Schwanninger
Công ty thầu Jung Bautechnik GmbH
Hạng mục Fotostudio Nik Fleischmann
Điều phối MAPEI Paul Solczykiewicz

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR FINISH 52 W

MAPEFLOOR FINISH 52 W

Two-component, polyurethane finishing product in water dispersion with low…
Trong nhà
Xây mới : No
PRIMER SN

PRIMER SN

Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là…
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRATOP LOFT F

ULTRATOP LOFT F

One-component trowellable coarse-textured cementitious paste applied in…
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRATOP LOFT W

ULTRATOP LOFT W

One-component trowellable fine-textured cementitious paste applied in…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFLOOR FINISH 58 W - PUR Deckanstrich

MAPEFLOOR FINISH 58 W - PUR Deckanstrich

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei