Locri Hospital

Location icon Locri, Italy
Số tham chiếu: 6114
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi interior passages and walls
Vị trí Locri, Italy
Danh mục con BỆNH VIỆN
Ứng dụng supply of paints for interior walls
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Floor/wall covering
Chủ sở hữu ASL RC
Công ty thầu IMPRESA ED. GEOM. CARMELO FILIPPONE
Công ty lắp đặt IMPRESA ED. GEOM. CARMELO FILIPPONE
Kiến trúc sư GEOM. DE LILLAS
Nhà phân phối của MAPEI CARERI ANTONIO
Project Manager GEOM. DE LILLAS
Điều phối MAPEI D'IPPOLITO - MALVASI - RINALDI

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MALECH
MALECH
Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
DURSILITE MATT
DURSILITE MATT
Product not available for this market,
contact us
MAPECOAT ACT 196
MAPECOAT ACT 196
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei