Palazzo Filangeri of the Princes of Cutò

Location icon Palermo, Italy
Số tham chiếu: 6130
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi masonry facades
Vị trí Palermo, Italy
Danh mục con LÂU ĐÀI
Xây dựng ở 1764
Mở ở 1764
Ứng dụng repairing masonry and coating the façades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa công trình nề
Chủ sở hữu Principe Starrabba di Giardinelli
Công ty thầu GS Restauri di Gaetano Sciortino
Quản lý dự án Fabio Giardina
Nhà phân phối của MAPEI Corsale Ceramiche
Project Manager Fabio Giardina
Điều phối MAPEI Ezio Vallone, Salvatore Costa, Rocco Briglia, Rosario Conigliaro, Mapei SpA (Italy)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MALECH
MALECH
Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
Product not available for this market,
contact us
MAPEWALL INTONACA & RINFORZA
MAPEWALL INTONACA & RINFORZA
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR AC PITTURA PLUS
SILANCOLOR AC PITTURA PLUS
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR BASE COAT
SILANCOLOR BASE COAT
Product not available for this market,
contact us
SILANCOLOR CLEANER PLUS
SILANCOLOR CLEANER PLUS
Product not available for this market,
contact us
SILEXCOLOR BASE COAT
SILEXCOLOR BASE COAT
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei