Palazzo Filangeri of the Princes of Cutò

Location icon Palermo, Italy
Số tham chiếu: 6130
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi masonry facades
Vị trí Palermo, Italy
Danh mục con LÂU ĐÀI
Xây dựng ở 1764
Mở ở 1764
Ứng dụng repairing masonry and coating the façades
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa công trình nề
Chủ sở hữu Principe Starrabba di Giardinelli
Công ty thầu GS Restauri di Gaetano Sciortino
Quản lý dự án Fabio Giardina
Nhà phân phối của MAPEI Corsale Ceramiche
Project Manager Fabio Giardina
Điều phối MAPEI Ezio Vallone, Salvatore Costa, Rocco Briglia, Rosario Conigliaro, Mapei SpA (Italy)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MALECH

MALECH

Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO

MAPE-ANTIQUE FC GROSSO

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEWALL INTONACA & RINFORZA

MAPEWALL INTONACA & RINFORZA

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR AC PITTURA PLUS

SILANCOLOR AC PITTURA PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR BASE COAT

SILANCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILANCOLOR CLEANER PLUS

SILANCOLOR CLEANER PLUS

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
SILEXCOLOR BASE COAT

SILEXCOLOR BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei