Carpark for the Panorama Park cable-car station

Location icon Izu Nagaoka, Japan
Số tham chiếu: 6072
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi flooring of parking area
Vị trí Izu Nagaoka, Japan
Danh mục con BÃI ĐẬU XE
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2018
Ứng dụng supplying admixtures for producing RCC with recycled aggregates
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu Dainici Izu no Kuni City Panorama Park (Giappone)
Công ty lắp đặt Nagaoka Ready Mixed Concrete NR-MIX (Giappone)
Project Manager Mitsuya Myiamoto e Alberto Ferrari (NR-MIX)
Điều phối MAPEI Giorgio Ferrari, Mapei SpA, (Italy)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

RE-CON ZERO

RE-CON ZERO

Two-component powder product used to completely recover returned concrete…
Ngoài trời
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei