RE-CON ZERO

Two-component powder product used to completely recover returned concrete from mixer trucks

RE-CON ZERO là một phần của các dòng sản phẩm:

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất RE-CON ZERO

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2018

Carpark for the Panorama Park cable-car station

Izu Nagaoka, Japan

Phụ gia

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei