Santiago Bernabeu

Location icon Madrid, Spain
Số tham chiếu: 5624
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi European Top Club Stadium
Vị trí Madrid, Spain
Danh mục con SÂN VẬN ĐỘNG
Xây dựng ở 1944
Mở ở 1947
Ứng dụng supply of products for structural strengthening of concrete bleachers
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2011
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố kết cấu
Chủ sở hữu REAL MADRID CF
Công ty thầu FCC
Công ty lắp đặt APLITECNIA
Quản lý dự án AGUIINAGA Y ALEMANY
Hạng mục COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Project Manager CALTER INGENIERIA
Điều phối MAPEI G. ORTIN

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEGROUT T40
MAPEGROUT T40
Medium-strength (40 MPa), compensated-shrinkage fibre-reinforced thixotropic…
ADESILEX PG1
ADESILEX PG1
Product not available for this market,
contact us
CARBOPLATE SYSTEM
CARBOPLATE SYSTEM
Product not available for this market,
contact us
PLANITOP 400
PLANITOP 400
Product not available for this market,
contact us
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei