The Westin Hotel

Location icon Hamburg, Germany
Số tham chiếu: 5804
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi meeting rooms and interior rooms
Vị trí Hamburg, Germany
Danh mục con PHÒNG HỌP
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2016
Ứng dụng supplying products to prepare the substrates and bond textile, linoleum and LVT floor coverings
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2011/2016
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Comune di Amburgo; Arabella Hospitality
Công ty thầu Hochtief Infrastructure GmbH
Công ty lắp đặt Berliner Ausbau GmbH
Kiến trúc sư Herzog & De Meuron
Hạng mục The Westin Hamburg Hotel, Michael Zapf
Project Manager Hochtief Construction AG
Điều phối MAPEI Günther Hermann, Lothar Jacob (Mapei GmbH, Germania)

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Product not found
ULTRABOND ECO V4SP
ULTRABOND ECO V4SP
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei