Tunel Ejpovice

Location icon Kyšice, Czech Republic
Số tham chiếu: 201818
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Tunnel Ejpovice
Vị trí Kyšice, Czech Republic
Danh mục con HẦM
Xây dựng ở 2013
Mở ở 2018
Ứng dụng Tunnel Ejpovice
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015/2018
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Chủ sở hữu SŽDC
Công ty lắp đặt Metrostav a.s.
Kiến trúc sư SUDOP Praha a.s.
Quản lý dự án Metroprojket Praha a.s.
Project Manager Ing. Štefan Ivor

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

FOAMJET F
FOAMJET F
Ultra rapid setting two-component polyurethane resin with fluid consistency, to…
RESFOAM 1KM
RESFOAM 1KM
Nhựa bơm polyurethane một thành phần có độ chảy cao, cho phép điều chỉnh thời…
Product not found

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei