RESFOAM 1KM

Nhựa bơm polyurethane một thành phần có độ chảy cao, cho phép điều chỉnh thời gian đông kết, dùng chống thấm cho bê tông, các kết cấu, đất và đá khi nước rỉ mạnh.

Resfoam 1KM là nhựa gốc polyurethane một thành phần, không chứa nguyên tố halogen, có thể phản ứng với nước để tạo ra bọt xốp.
Resfoam 1KM cần phải được trộn với 10-20 % chất gia tốc tăng khả năng đóng rắn Resfoam 1 KM AKS.
Nhờ có độ chảy cao, Resfoam 1 KM có khả năng thâm nhập vào các vết nứt có kích thước rộng vài trăm microm và trám các vết nứt ngăn không cho nước rò rỉ.
Khi đóng rắn, trong vòng 40 đến 80 giây tùy thuộc vào nhiệt độ và tỉ lệ pha trộn chất gia tốc, Resfoam 1 KM sẽ tạo thành bọt dạng bán rắn và có khả năng ngăn nước rất tốt.

Lượng dùng
Với 1 kg hỗn hợp được trộn (gồm 0,9 kg nhựa Resfoam 1 KM + 0,1 kg chất gia tốc Resfoam 1 KM AKS) sẽ tạo thành khoảng 50 lít bọt nếu được bơm vào những vị trí không hạn chế về thể tích trương nở.

Đóng gói
- Resfoam 1 KM: can 10 kg.
- Resfoam 1 KM AKS: can 1 kg.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống
Bảng dữ liệu an toàn
Tải xuống

Dự án gần đây nhất RESFOAM 1KM

RESFOAM 1KM là một phần của các dòng sản phẩm:

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei