WATER TANK OLSZTYN

Location icon Olsztyn, Poland
Số tham chiếu: 201910
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Renovation and protection the big potable water tank.
Vị trí Olsztyn, Poland
Danh mục con VARIOUS
Ứng dụng Renovation and protection the big potable water tank in Olsztyn.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố kết cấu
Chủ sở hữu PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
Công ty thầu COVER Radosław Grunwald
Công ty lắp đặt COVER Radosław Grunwald
Kiến trúc sư NOV-ECO Biuro Projektów Sp. z o.o.
Quản lý dự án Czesław Chryniewicz
Nhà phân phối của MAPEI Dagotech Sp. z o.o.
Hạng mục Michał Jaśkowski, Anna Leitgeber
Điều phối MAPEI Anna Leitgeber, Michał Molenda

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFER 1K

MAPEFER 1K

Vữa xi măng một thành phần có tác dụng chống ăn mòn dùng bảo vệ cho thanh...
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEGROUT 430

MAPEGROUT 430

Fine-grained, fibre-reinforced, normal-setting thixotropic mortar for...
Trong nhà
Xây mới : No
MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ...
Trong nhà
Xây mới : No
MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công các sản phẩm có...
Trong nhà
Xây mới : No
MAPECOAT DW 25

MAPECOAT DW 25

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFLEX PU45 FT

MAPEFLEX PU45 FT

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEPLAN B

MAPEPLAN B

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
PLANISEAL 88 (Dawny Idrosilex Pronto)

PLANISEAL 88 (Dawny Idrosilex Pronto)

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
PRIMER EP RUSTOP

PRIMER EP RUSTOP

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
TRIBLOCK TMB

TRIBLOCK TMB

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei