Yurt in ZOO Brno

Location icon Brno, Czech Republic
Số tham chiếu: 201944
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Yurt for camels and przewalski's horses
Vị trí Brno, Czech Republic
Danh mục con ZOO
Ứng dụng Sanitation of masonry and of concrete roof on a yurt
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Floor/wall covering, Wall protective
Công ty thầu Brno City
Công ty lắp đặt Tocháček s.r.o.
Nhà phân phối của MAPEI RCJ
Hạng mục MG Trade
Điều phối MAPEI Michal Lukas

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR PRIMER
ELASTOCOLOR PRIMER
Solvent-based high-penetration consolidating primer to even out surfaces.…
ELASTOCOLOR WATERPROOF
ELASTOCOLOR WATERPROOF
Waterproof, easy-to-clean acrylic paint for internal and external surfaces in…
EPORIP
EPORIP
Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi phần dùng cho mối nối nguội và…
MAPEGROUT TISSOTROPICO
MAPEGROUT TISSOTROPICO
Vữa không co ngót có chứa cốt liệu sợi dùng sửa chữa bê tông. Mapegrout…
MAPETEX SEL
MAPETEX SEL
Macro-holed, non-woven polypropylene fabric for reinforcing waterproofing…
MAPELASTIC SMART
MAPELASTIC SMART
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei