ELASTOCOLOR PRIMER

Solvent-based high-penetration consolidating primer to even out surfaces.
TECHNICAL DATA:
Consistency: fluid liquid.
Colour: transparent.
Density (EN ISO 2811-1) (g/cm³): approx. 0.96.
Dry solids content (EN ISO 3251) (%): approx. 10.
Dilution rate: ready to use.
Waiting time before applying other products: 5-6 hours.
Application temperature range: from +5°C to +35°C.
Cleaning: nitro thinners.
Storage: 24 months.
Application: roller, brush or spray.
Consumption: 0.10-0.15 kg/m².
Packaging: 10 kg.

ELASTOCOLOR PRIMER là một phần của các dòng sản phẩm:

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất ELASTOCOLOR PRIMER

Category icon CƠ SỞ SẢN XUẤT

2019

Reinforced concrete monolithic chimney in the titanium dioxide production plant

Prerov, Czech Republic

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon NHÀ Ở

2018

Ariano Irpino condominium

Ariano Irpino, Italy

SƠn tƯỜng

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2018

Vlakové nádraží Poděbrady

Podebrady, Czech Republic

ChỐng thẤm

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2015

Railway Bridge on Road number

Rátót, Hungary

Sửa chữa/gia cố kết cấu

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei