Zago Towers

Location icon Bologna, Italy
Số tham chiếu: 5951
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi office and apartments
Vị trí Bologna, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 1977
Mở ở 1980
Ứng dụng supply of products for concrete repair and paints
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa/gia cố bê tông
Công ty lắp đặt SEEP BO - OMNIA GROUP
Kiến trúc sư ARCH. ZACCHIROLI
Nhà phân phối của MAPEI RIGHI CENTRO COLORE - GIUSTI LUCIANO
Hạng mục FOTO STUDIO CLAUDIA
Project Manager ING. BARBIERI
Điều phối MAPEI RAFFAELLO SEGHI - CARLO ALBERTO ROSSI - DAVIDE DEMICHELI

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR PITTURA
ELASTOCOLOR PITTURA
Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high…
PLANITOP RASA & RIPARA
PLANITOP RASA & RIPARA
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei