MAPEFINISH

Two-component cementitious mortar for finishing concrete.
TECHNICAL DATA:
Maximum dimension of aggregate: 0.4 mm.
Mixing ratio: 4 parts of MAPEFINISH comp. A with 1 part of MAPEFINISH comp. B.
Pot life of mix: approximately 1 hour (at +20°C).
Minimum applicable thickness: 1 mm.
Maximum applicable thickness: 2-3 mm per layer.
Classification:
– EN 1504-3 - class R2 non-structural mortar.
– EN 1504-2 - coating (C) principles MC and IR.
Storage: 12 months (comp. A); 24 months (comp. B).
Application: trowel.
Consumption: 2 kg/m² per mm of thickness.
Packaging:
30 kg kits:
– 24 kg bags (comp. A);
– 6 kg tanks (comp. B).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEFINISH

Category icon TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

2019

OMEGA centrum sportu a zdraví

Olomouc, Czech Republic

ChỐng thẤm, Sàn, Floor/wall covering, Ốp lát cho sàn/tƯỜng, Giải pháp cho sàn thể thao, Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon NGHỆ THUẬT/KHÁC

2018/2019

Jihoslovanské mauzoleum jugoslávských vojínu

Olomouc, Czech Republic

ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố kết cấu, Sửa chữa công trình nề, Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2018

Kappelenbrücke, Hinterkappelen (BE)

Hinterkappelen, Switzerland

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2017

Swimmingpool Stampfi, Rothrist

Rothrist, Switzerland

Ốp lát cho sàn/tƯỜng, ChỐng thẤm

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei