Jihoslovanské mauzoleum jugoslávských vojínu

Location icon Olomouc, Czech Republic
Památník obetem první svetové války - kaple s hrobkou
Số tham chiếu: 201915
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi sanace betonu, omítky, strecha, kopule
Vị trí Olomouc, Czech Republic
Danh mục con MANSION
Xây dựng ở 1926
Ứng dụng Repairs of broken masonry, new plasters, hydrophobization of concrete, concrete sanitation, waterproofing of the dome, painting of facades, flexible sealing of joints
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố kết cấu, Sửa chữa công trình nề, Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng
Chủ sở hữu Statutární mesto Olomouc, Horní námestí 779 11 Olomouc
Công ty lắp đặt ARCHATT PAMÁTKY spol. sr.o.
Kiến trúc sư Architektonicko urbanistický ateliér A
Nhà phân phối của MAPEI DEK Třebíč
Hạng mục Aleš Berka
Project Manager Ing. Jirí Tomecek

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR PITTURA
ELASTOCOLOR PITTURA
Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high…
MALECH
MALECH
Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
MAPECOAT I 600W
MAPECOAT I 600W
Sơn epoxy hai thành phần không màu tan trong nước. Mapecoat I 600 W được dùng…
MAPEFINISH
MAPEFINISH
Two-component cementitious mortar for finishing concrete. TECHNICAL DATA:…
MONOFINISH
MONOFINISH
One-component, normal-setting cementitious mortar for smoothing concrete and…
PRIMER 3296
PRIMER 3296
PRIMER 3296 Acrylic primer in water dispersion with high penetration,…
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC
Product not available for this market,
contact us
MAPECURE SRA
MAPECURE SRA
Product not available for this market,
contact us
MAPEFLEX MS45
MAPEFLEX MS45
Product not available for this market,
contact us
MAPEGROUT EASY FLOW GF
MAPEGROUT EASY FLOW GF
Product not available for this market,
contact us
PRIMER FD
PRIMER FD
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei