MONOFINISH

One-component, normal-setting cementitious mortar for smoothing concrete and cementitious render.
TECHNICAL DATA:
Maximum dimension of aggregate: 0.4 mm.
Mixing ratio: 100 parts of MONOFINISH with 18-19 parts of water.
Pot life of mix: approximately 1 hour (at +20°C).
Minimum applicable thickness: 1 mm.
Maximum applicable thickness: 2-3 mm per layer.
Classification:
– EN 1504-3 - class R2 non-structural mortar.
– EN 1504-2 - coating (C) principles MC and IR.
Storage: 12 months.
Application: trowel.
Consumption: 1.4 kg/m² per mm of thickness.
Packaging: 22 kg bags.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MONOFINISH

Category icon NGHỆ THUẬT/KHÁC

2018/2019

Jihoslovanské mauzoleum jugoslávských vojínu

Olomouc, Czech Republic

ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố kết cấu, Sửa chữa công trình nề, Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2015/2017

Road bridge in Tczew (Lisewski Bridge)

Tczew, Poland

ChỐng thẤm, Ốp lát cho tƯỜng, Sửa chữa/gia cố bê tông, Sửa chữa/gia cố kết cấu

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2011/2016

TUNNEL UNDER DEAD VISTULA RIVER

Gdansk, Poland

Công trình ngầm

Category icon NGHỆ THUẬT/KHÁC

2015/2019

KAZAN CATHEDRAL

Kazan, Russian

Sửa chữa công trình nề

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei