Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
DYNAMON NRG 300
DYNAMON NRG 300
DYNAMON NRG 300
DYNAMON SP1
DYNAMON SP1
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic cải tiến dùng cho bê tông đúc…
DYNAMON SR2
DYNAMON SR2
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ…
DYNAMON SR3
DYNAMON SR3
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ…
DYNAMON SX
DYNAMON SX
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông có tỷ lệ…
MAPEFLUID N100
MAPEFLUID N100
Superplasticizer admixture with mild retarding action Where to use Mapefluid…
MAPEFLUID N100 SP
MAPEFLUID N100 SP
Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt dùng cho bê tông. Mapefluid N100 SP là phụ…
MAPEFLUID N200
MAPEFLUID N200
Phụ gia siêu dẻo trung tính gốc naphthalene. Sản phẩm thích hợp cho vữa láng…
MAPEFLUID R104
MAPEFLUID R104
Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt dùng cho bê tông. Mapefluid R104 là phụ gia…
MAPEFLUID R94
MAPEFLUID R94
Retardant superplasticiser for concrete. Use Mapefluid R94 for preparing highly…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei