Sản phẩm của chúng tôi

Tìm sản phẩm của bạn
11 - 20 of 40
1 2 3 4
DYNAMON SR1
DYNAMON SR1
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ…
DYNAMON SR2
DYNAMON SR2
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ…
DYNAMON SR2 VN
DYNAMON SR2 VN
Superplasticizer based on acrylic polymer for ready-mixed concrete
DYNAMON SR3
DYNAMON SR3
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn có tỷ…
DYNAMON SX
DYNAMON SX
Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông có tỷ lệ…
DYNAMON SX 12
DYNAMON SX 12
DYNAMON SX 12
DYNAMON SX 14
DYNAMON SX 14
Phụ gia siêu dẻo cao cấp dùng cho bê tông trộn sẵn cần giảm nước và duy trì độ…
EXPANCRETE
EXPANCRETE
Phụ gia trương nở dùng cho bê tông Expancrete là phụ gia dạng bột dùng để…
EXPANFLUID
EXPANFLUID
Phụ gia giãn nở, bù co ngót dùng cho vữa bơm. Expanfluid là phụ gia dạng bột…
IDROCRETE DM
IDROCRETE DM
Phụ gia chống thấm dùng cho bê tông. Idrocrete DM được dùng để sản xuất bê…
11 - 20 of 40
1 2 3 4

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei