Eco-sustainable system for the installation of textile flooring on existing terrazzo tiles with remaining adhesive

Public areas
Internal flooring
Installation of textile flooring

Products

1

Existing flooring with left-over adhesive

2

Primer

3

Levelling mortar

4

Adhesive

5

Textile flooring

Bạn có thể thích Installation of textile flooring
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei