Epoxy-based flooring system for industrial floors without a vapor barrier

Industrial building
Internal flooring
Application of resin

Products

1

Concrete

2

Primer

3

Epoxy formulate + quartz sand

4

Water dispersed epoxy formulate (3 coats)

5

Compressible cord + sealant

Bạn có thể thích Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei