Epoxy resin flooring system for underground car-parks

New building
Underground car-park
Application of resin

Products

1

Concrete substrate

2

Primer + broadcast with quartz sand
PRIMER SN + Quarzo 0,5

3

epoxy formulate + coloured paste + broadcast with quartz sand
MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE + Quarzo 0,5

4

Epoxy formulate + coloured paste
MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE

Bạn có thể thích Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei