Polyurethane-cement flooring system for making non-slip, high-strength industrial floors with high resistance to chemical

Industrial building
Internal flooring
Application of resin

Products

 

Creation of perimetric shells with polyurethane-cement formulate

1

Concrete

2

Polyurethane-cement formulate

3

Polyurethane-cement formulate + broadcast with quarz sand

4

Polyurethane-cement formulate

Bạn có thể thích Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei