Rapid system for the repair and maintenance of damaged thermal insulation

Old building
Façade
External thermal insulation system

Products

1
Old cracked thermal insulation
2
Acrylic primer
3
Cement-free elastic render MAPETHERM FLEX RP 1,5 mm
4
Glass fibre mesh
5
Cement-free elastic render MAPETHERM FLEX RP 1,5 mm
6
Hygienizing elastomeric coating ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS 1,2 mm
Bạn có thể thích External thermal insulation system
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei