Removable system for installing flooring

Commercial building
Internal flooring
Installation of removable ceramic tiles

Products

1
Marble flooring
2
Non-woven fabric sheet
3
Adhesive
4
5
Porcelain tiles
6
Adhesive strips
MAPETEX STRIP
7
Render
8
Acrylic primer
9
Water-based paint
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei