Repair and restoration of industriai building. Rapid solutions for road maintenance work.

Industrial building
Road; External walls
Road maintenance; Repairs to concrete

Products

1

Reactive asphalt

2

Mortar

3

Acrylic primer

4

Corrosion inhibitor

5

Repair mortar and smoothing compound

6

Acrylic waterproofing paint

KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei