Resin flooring with high aesthetic value for commercial use

Commercial building
Internal flooring
Application of resin

Products

1
Screed
2
Primer + broadcast with quartz sand
PRIMER SN + QUARZO 0,5
3
Resin flooring systems
MAPEFLOOR DECOR 700 + MAPECOLOR PASTE (2 coats)
4
Transparent polyurethane finish
Bạn có thể thích Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei