System far waterproofing and soundproofing ceramic and glass mosaic coverings in bathrooms and wet environments

Public areas
Wet environments
Waterproofing

Products

1

Soundproofing membrane

2

Soundproofing band

3

Screed

4

Waterproofer

5

Rubber tape

6

Adhesive

7

Similar to Travertino porcelain tiles

8

Grout

9

Sealant

10

Adhesive

11

Mosaics

12

Grout

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei