systemguide
Produkter
Vårt miljøengasjement
Vårt samfunnsengasjement

Mapei AS er opptatt av å gi noe tilbake til lokalsamfunnet.


Vi legger stor vekt på å støtte idretts- og kulturaktiviteter på ulike nivåer.
I 2014 har vi blant annet bidratt til håndball, fotball, sykkel, bordtennis, skiskytterlag og ulike allianseidrettslag. I tillegg støtter vi en rekke små og store kulturarrangementer.

Kunnskap og opplæring er også et viktig satsingsområde for oss. Vi bidrar til å forberede skoleelever på deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og sørger for rekruttering til realfag.
Vi har et nært samarbeid med skolene i Glåmdalsregionen gjennom partnerskapsavtaler med Skarnes videregående skole, Sentrum videregående skole, Øvrebyen videregående skole og Nord-Odal ungdomsskole.

 
Mapei er opptatt av yrkesutdanning og har de siste 20 årene
tatt inn nye lærlinger hvert år i blant annet laboratoriefag, produksjonsteknikk, logistikk, kontor- og administrasjon og industrimekanikerfag.
I 2016 arrangerte vi «Matteknekker'n» for tolvte gang. «Matteknekker'n» er en kunnskaps-konkurranse for tiendeklassinger i regionen, der målet er å gjøre det tøft å være god i matematikk. Alle regionens ti ungdomsskoler har deltatt hvert år. Vi deler i tillegg ut stipend til lokal ungdom som velger utdanning innen kjemi eller byggfag.

Som en stor industribedrift mener vi det er viktig at vi engasjerer oss i industriens egne organisasjoner. Det gjør vi blant annet gjennom NHO, Byggevareindustriens Forening og industriforeningen 7sterke, der vår administrerende direktør Trond Hagerud var initiativtager
og har vært leder i en årrekke. Vi er også representert i andre fora, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Støtte til lokale idretts- og kulturaktiviteter
Samarbeid med skoler og universiteter
Matterknekker'n - konkurranse for 10. klasser
Lærling Thomas Døli mottar fagbrev som industrimekaniker fra adm. dir. Trond Hagerud
Mapei AS Vallsetvegen 6 - 2120 Sagstua - Tlf +47 62 97 20 00 - Kundeservice: +47 62 97 20 20 - Faks: Kundeservice: +47 62 97 20 28 - post@mapei.no Cookie Policy Privacy Policy