MAPEI er både en lokal hjørnesteinsbedrift og et internasjonalt konsern. Det gir oss kraft til å ta en ansvarlig samfunnsrolle lokalt og nasjonalt. 

MAPEIs samfunnsrolle er todelt: Vi er en profesjonell og ansvarlig samarbeidspartner for byggebransjen, og vi er en engasjert pådriver for aktiviteter i lokalsamfunnet som bidrar til økt sunnhet, kunnskap og livskvalitet. 
Bærekraft - FoU

Innsats for økt bærekraft

Konsernets policy for samfunnsansvar er å knytte sosiale, miljømessige og økonomiske verdier i et bærekraftig samspill. Økonomisk vekst avhenger av å finne de gode løsningene til beste for samfunnet. Derfor har vi forpliktet oss til å ta vare på naturressursene for fremtiden til kommende generasjoner.


Med støtte fra Innovasjon Norge startet MAPEI i Norge et treårig miljøprosjekt for betongindustri i 2017. Målet er å redusere avfallsmengden og resirkulere verdifulle råstoffer. Dette er et banebrytende bærekraft-prosjekt i betongindustrien.

Satser bredt på de unge

De unge er vår fremtid. MAPEI satser bredt for å gi ungdom både økt kunnskap og en mulighet i arbeidslivet. Hvert år tar vi inn lærlinger innen laboratoriefag, produksjonsteknikk, logistikk, IKT, kokk, murer, kontor- og administrasjon og industrimekanikerfag.  Å inspirere ungdom til å ta en yrkesutdanning er viktig for oss, og vi samarbeier nært med videregående skoler i vår region.

Et annet viktig initiativ er Matteknekker´n, som er en regional kunnskapskonkurranse i matematikk for elever i 10. Klasse. Målet er rett og slett å gjøre det tøft å være god i matte. I snart 16 år har ungdomsskoler konkurrert, og Matteknekker´n er blitt en viktig begivenhet for de som går siste året på ungdomsskolen.

I tillegg deler vi ut stipend til lokale ungdommer som velger utdanning innen kjemi eller byggfag.

Matteknekkern

Vinnerlaget fra "Matteknekkern" 2021, Eidskog ungdomsskole.

Kongsvinger Toppfotball

Mapei er generalsponsor for Kongsvinger Toppfotball.

En lagspiller for høye prestasjoner

Konkurranselyst er en del av MAPEIs sjel, og derfor samarbeider vi med gode idrettsmiljø. Fotball står sterkt, og har lange tradisjoner i regionen både som toppidrett gjennom Kongsvinger Toppfotball og som breddeidrett for både jenter og gutter i lokalsamfunnet.

Kongsvinger Toppfotball skaper helter og forbilder for barn og unge, og er fyrtårnet i den lokale idretten. Vi har som mål å bidra til å utvikle klubben og har innledet et samarbeid mellom KIL og MAPEIs internasjonale forskningssentere for idrett i Milano.

MAPEI har alltid hatt et stort hjerte for sykkelsporten. Vi støtter derfor sykkelsporten aktivt fra VM-nivå til det gode lokale tilbudet Glåmdal Sykleklubb/NTG Kongsvinger har til ivrige barn og unge i lokalmiljøet.

Engasjement for industrien

MAPEI er en stor bedrift, og derfor tar vi ansvar for å bidra til å utvikle industrien. Vi engasjerer oss gjennom NHOByggevareindustriens Forening og den regionale industriforeningen 7sterke, som vi var initiativtaker til å etablere.
Engasjement for industrien

Nyheter

Les alle nyhetene om vårt samfunnsengasjement

MILJØ

Et av våre mål er å garantere verden en fremtid med lav miljøpåvirkning.

MAPEI I NORGE

Mapei startet sin virksomhet i Norge i 1976. Dette ble starten på et industrieventyr som i 2016 passerte milepælen 40 år.

VÅR HISTORIE

Mapei startet sin virksomhet i Norge i 1976.

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei