Bruk av informasjonskapsler

Cookie-policy
I henhold til EU-forordning 2016/679 ("GDPR") og personopplysningsloven gir Mapei AS (org. nr. 911 103 079, heretter også "Behandlingsansvarlig") følgende informasjon om cookies (informasjonskapsler) som brukes på www.mapei.no-domenet og dets undersider (heretter "Nettsiden").

Hva er cookies?
Cookies er linker med tekst som brukes til å utføre automatisk autentifisering, sporing av økter, lagring av informasjon om spesifikke brukere som går inn på en nettside eller, i tilfeller der man gjør kjøp via internett, innholdet i vedkommendes "handlevogn".
 
Mer spesifikt er cookies små tekststrenger sendt fra en server til brukerens nettleser og deretter tilbake til serveren (uten endring) hver gang brukeren får tilgang til den samme delen av nettdomenet.
 
Cookies kan lagres permanent på brukerens datamaskin eller mobile enhet eller ha en variabel varighet (vedvarende cookies), men kan også forsvinne når brukeren lukker nettleseren (sesjonsavhengige cookies). Cookies kan bli installert av nettsiden som besøkes (førstepartscookies) eller kan installeres av andre nettsider (tredjepartscookies).
 
Typer av cookies og formål
Cookies forbedrer nettopplevelsen:
- Ved å lagre innstillinger, slik at du ikke trenger å gjøre dem på nytt hver gang du besøker en ny side,
- Ved å måle din bruk av nettsiden for å forsikre at den oppfyller dine behov.

Bruken av våre cookies tar sikte på å forbedre Nettsidens funksjonalitet for deg; du kan administrere og/eller slette dem som du vil. Mer konkret bruker vi:
 
- Tekniske cookies

Tekniske cookies (som er cookies hvor samtykke fra brukeren ikke er påkrevd) hjelper brukeren å navigere på Nettsiden eller brukes for å yte en tjeneste for brukeren. Uten slike cookies vil noen operasjoner ikke være mulige eller ville bli mer komplekse å gjennomføre og/eller mindre sikre for brukeren.
 
1. Navigasjonscookies

Vi bruker navigasjonscookies for å tillate brukeren å surfe på og ha glede av Nettsiden på en trygg og effektiv måte.
 
2. Funksjonalitetscookies

Vi bruker funksjonalitetscookies for aktiviteter som er strengt nødvendige for at Nettsiden skal fungere korrekt.
 
- Tredjeparters analytiske cookies

Vi bruker cookies fra Google Analytics-plattformen for å samle inn aggregert informasjon om de besøkendes bruk av Nettsiden (antall besøkende, besøkte sider, tidsbruk på Nettsiden, osv.). Vi tar i bruk verktøy for å redusere hvor identifiserbare cookiene er (maskering av IP-adressen) og verktøy for å unngå matching av innsamlet informasjon og annen informasjon som Google allerede har tilgang til.
 
- Tredjeparters profileringscookies

Profileringscookies (hvor samtykke fra brukeren er påkrevd) brukes for å forstå interessene til brukeren og for å tilby en personalisert tjeneste ved å sende markedsføring i tråd med preferansene brukeren viser gjennom surfingen på internett.
 
Vi bruker cookies fra Google Inc. til å spore brukerne og sende dem markedsføring i samsvar med deres preferanser.
 
Funksjonene til cookiene på denne Nettsiden er illustrert i tabellen nedenfor.
CookieFormålFørste del / tredje del VarighetTilleggsinformasjon
r/collectMarkedsføringTredje del Økthttps://policies.google.com/privacy?hl=NO
ASPØktID#TekniskFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
CookieConsentTekniskFørste del 1 år http://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
JØktIDTekniskTredje del Økthttps://newrelic.com/termsandconditions/privacy
@@History/@@scroll|#StatistikkFørste del Vedvarendehttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
@@History/@@scroll|#StatistikkTredje del Vedvarendehttps://twitter.com/en/privacy
@@History/@@scroll|#StatistikkTredje del Økthttps://policies.google.com/privacy?hl=NO
@@History/@@scroll|#StatistikkTredje del Økt 
__utmaStatistikkFørste del 2 år http://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
__utmbStatistikkFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
__utmcStatistikkFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
__utmtStatistikkFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
__utmzStatistikkFørste del 6 måneder http://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
_gaStatistikkFørste del 2 yearshttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
_gat_UA-19637883-1StatistikkFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
_gidStatistikkFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
cookie_conferma_cookieTekniskFørste del Økthhttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
MapeiTekniskFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
Mapei%2D80TekniskFørste del 2 yearshttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
portalNavigationTekniskFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
SERVERIDTekniskFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
sf-data-intell-subjectTekniskFørste del 1 år http://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
sf-trckngckieTekniskFørste del 179 dager http://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
SignOutMessage.2f6e30ae86800edebec83f8a31642d82TekniskFørste del Økthttp://www.mapei.com/NO-NO/document.asp?IDCartella=3385
Hvordan endre innstillinger for cookies?
Ved å besøke en hvilken som helst side på Nettsiden vil det komme et banner med en kort beskjed. Ved å fortsette å bruke nettsiden vil brukeren samtykke til bruken av cookies. Samtykket registreres med en "teknisk cookie", og brukeren kan trekke det tilbake til enhver tid.
 
For å få mer informasjon om, herunder hvordan skru av alle eller noen av tredjepartscookies, kan brukeren klikke på lenkene ovenfor i "Mer informasjon"-kolonnen i tabellen over.
 
Brukeren kan motsette seg lagring av cookies på harddisken ved å konfigurere nettleseren til å deaktivere cookies. Nedenfor er måtene de store nettleserne tillater brukerne å gjøre dette på:
 
•   Internet Explorer https://support.microsoft.com/nb-no/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
•   Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=no 
•   Firefox https://support.mozilla.org/no/kb/aktiver-og-deaktiver-infokapsler 
•   Opera http://help.opera.com/Windows/9.20/nb/cookies.html
•   Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=no_NO
 
Etter å ha gjort dette kan det derimot hende at noen funksjoner på nettsidene ikke kan utføres riktig.
 
Kommunikasjon og spredning av opplysninger
Opplysninger som samles inn ved bruk av cookies kan bli behandlet av ansatte og samarbeidspartnere av Mapei AS eller selskaper i Mapei-gruppen som "personer med ansvar for behandlingen" (dvs. personer som, under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger, i henhold til artikkel 4 nr. 10 og 29 i GDPR) og databehandlere.
 
Videre kan opplysningene også bli behandlet av selskaper i Mapei-gruppen eller tiltrodde selskaper som opptrer, på vegne av Mapei eller selskaper i Mapei-gruppen, som databehandlere. Listen over disse holdes løpende oppdatert og er tilgjengelig på forespørsel ved å sende en henvendelse til adressen som er angitt nedenfor eller ved å sende en epost til privacy@mapei.no.
 
Personopplysninger vil ikke bli spredt.
 
Brukerens rettigheter
I tilknytning til behandling av personopplysninger om seg kan brukeren utøve rettigheter som inntatt i artikkel 15 til 22 i GDPR (oppsummert til slutt i denne policyen). For å utøve slike rettigheter kan brukeren ta kontakt ved Behandlingsansvarlig ved å sende en skriftlig henvendelse til adressen som er angitt nedenfor eller ved å sende en epost til privacy@mapei.no.
 
Behandlingsansvarlig og databehandlere
Den Behandlingsansvarlige er:
Mapei AS, org. nr. 911 103 079
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua

Som nevnt ovenfor kan opplysninger også behandles av pålitelige selskaper som på vegne av Mapei AS eller selskaper i Mapei-gruppen leverer tekniske og organisatoriske tjenester. Disse selskapene er direkte samarbeidspartnere med Mapei AS eller selskaper i Mapei-gruppen og er utpekt som databehandlere. Listen over disse holdes løpende oppdatert og er tilgjengelig på forespørsel ved å sende en henvendelse til adressen ovenfor eller en epost til privacy@mapei.no.
  
DEN REGISTRERTES RETTIGHETER
 
Artikkel 15 til 22 i EU-forordning 2016/679
 
I henhold til artikkel 15 til 22 i EU-forordning 2016/679 har den registrerte rett til retting, innsyn i eller sletting (retten til å bli glemt) av personopplysninger, rett til å få begrenset behandlingen og rett til dataportabilitet, rett til å motsette seg behandlingen av personopplysninger, herunder profilering, og rett til å sende en klage til Datatilsynet.

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei