Kundeservice

Mapei gjør det enkelt for deg! Kundeservice består av et hyggelig og profesjonelt team som sørger for at alt du trenger å gjøre er å bestille, motta varene og faktura. Vi holder deg oppdatert, ser til at varene er tilgjengelige og at de kan leveres via våre konkurransedyktige transportløsninger til avtalt tid og sted. 

25.000 ordre, 130.000 varelinjer og 150.000 tonn levert hvert år er et resultat av vår gode leveringsservice.
 

Kundeservice

Varebestilling, transportspørsmål etc.
mapei-kundeservice-01

Tlf. +47 62 97 20 20

E-post: kundeservice@mapei.no

Åpningstider kundeservice: mandag – fredag: 08.00 – 16.00

Lager og transportkontor (lasting/lossing etter avtale)mandag – torsdag: 06.00 – 22.00, fredager: 06.00 – 18.00

 

Bestillingskjema (Ordrefrist er kl. 14:00 hver dag.)

Salgs- og leveringsbetingelser

 
 

Transport

Lager og transportkontor (lasting/lossing etter avtale)mandag – torsdag: 06.00 – 22.00, fredager: 06.00 – 18.00

Her finner du frakttabell i PDF-format:

Transportpriser til kunde

mapei-kundeservice-01
 

Reklamasjonshåndtering

Slik går du frem ved en reklamasjonshenvendelse: 

 1. Ta kontakt med Mapei AS på tlf. (+47) 62 97 20 00, og be om å bli satt til din kundekontakt. 
 2. Din kundekontakt vil veilede deg med utfylling av reklamasjonsskjema, eller du kan laste ned skjemaet her: Reklamasjonsskjema
  Utfylt reklamasjonsskjema sendes til: (complaints@mapei.no) for registrering. Du vil bli opplyst om et tidspunkt for når du vil bli kontaktet angående reklamasjonen. Dette vil skje skriftlig innen 3 virkedager etter at reklamasjonsskjema er registrert. 
 3. Det vil bli sendt ut ett standardbrev til deg som kunde med melding om at reklamasjonen er registrert med tilhørende reklamasjonsnummer. Dette nummeret vil fungere som referansenummer ved all videre kontakt vedrørende saken. Dokumentet vil inneholde ytterligere opplysninger om hvordan reklamasjonsprosessen forløper.
 4. Reklamasjonssaken sendes for videre intern håndtering. All dokumentasjon, som kopier av korrespondanse, fraktbrev, fakturaer etc. vedlegges reklamasjonssaken.

 

 

 

How to forward a claim:

 1. Call Mapei AS, tel. (+47) 62 97 20 00, and ask to be connected to your customer contact. 
 2. Your customer contact can guide you through the filling out of the customer complaints form, or you can download it here: Complaints form
  The completed complaints form is to be sent to (complaints@mapei.no) for registration. You will be contacted in writing within 3 working days after the registration of your case. 
 3. It will be sent you a confirmation letter with a reference code to your claim. This code will serve as your reference id during the entire process as we process your case. The letter will additionally contain further information about our claims processing.
 4. Your complaint will be forwarded for internal handling. All documentation such as copies of correspondence, invoices, consignment notes etc. will be enclosed.

 

 

Reklamasjonspolicy

Mapei AS skal etterleve kravene i NS ISO 10002 for kontinuerlig forbedring av prosessene for reklamasjonshåndtering og kundebehandling i forbindelse med klager.

Ved å styre bedriftens reklamasjonshåndtering på en virkningsfull og effektiv måte skal dette tjene egen organisasjon,
og våre kunder slik at man oppnår økt kundetilfredshet.
Korrekt behandling kan føre til forbedring av produkter og prosesser, og dette vil ha innvirkning på kundenes lojalitet og bedriftens omdømme.

Reklamasjonshåndtering ihht. NS ISO 10002 skal ivareta følgende fokusområder:

 • Gi klager åpen tilgang til egen klagebehandlingsprosess.
 • Være et verktøy for å bedre bedriftens prestasjonsevne ved å løse klager og reklamasjoner på en måte som både klager og bedrift kan være fornøyd med.
 • Forbedring av identifikasjon av årsakene til reklamasjoner, og å eliminere disse.
 • Danne grunnlag for kontinuerlig forbedring ved å analysere og gjennomgå klagebehandlingsprosessen.
 • Kunden skal få skriftlig tilbakemelding innen 3 virkedager etter at reklamasjonen er mottatt.
 • Det skal tilstrebes at det ikke går mer enn 5 virkedager fra kunden har reklamert (registrert mottatt hos oss), til saksbehandling er påbegynt.
 • Reklamasjonspolicy skal være tilgjengelig på bedriftens webområde.

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei