Sertifiseringer

 

Bedriftens kvalitetsledelsessystem ble første gang sertifisert ihht. NS EN ISO 9001 i 1994.
Sammen med EMAS-godkjenning, sertifisering ihht. NS EN ISO 14001 (Ledelsessystem for miljø) og NS EN ISO 45001 (Ledelsessystem for arbeidsmiljø) utgjør dette et komplett system for ledelse og styring. De nye standardene for NS EN ISO 9001 og NS EN ISO 14001 ble publisert i september 2015. I november 2015 ble Mapei AS, som første bedrift i Norge, sertifisert iht. både NS EN ISO 9001:2015 og NS EN ISO 14001:2015.

Systemene tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), forurensningsforskriftens kapittel 38 (om EMAS), NS EN ISO 14001, NS EN ISO 9001 og NS EN ISO 45001.

Bedriften ble sertifisert iht. NS EN ISO 14001 i mars 2002 og ISO 45001 "Ledelsessystemer for arbeidsmiljø" i 2018. DNV GL AS er bedriftens sertifiseringsorgan. Akkrediteringsnummeret er MSYS 002.
NS EN ISO 9001
NS EN ISO 14001
KVALITET - MILJØ - SIKKERHET
INFORMASJON TIL ALLMENNHETEN OM SIKKERHETSTILTAK
ISO 45001

Produkter og systemløsninger: sertifikater og merking

MAPEIS PRODUKTER OG SYSTEMER MØTER KRAVENE I DEN EUROPEISKE BYGGEVAREFORORDNINGEN (CPR 305/2011)

Alle byggeprodukter som er dekket av en spesifikk, samordnet, teknisk spesifikasjon etterlever Byggevareforordningen (CPR 305/2011/EU) og har CE-merket på emballasjen.

Kunden kan laste ned relevante ytelseserklæringer (DoP) fra produktets egen side. For å gjøre det lettere å kjenne igjen produkter med CE-merking og deres referansestandarder, har vi lagt inn spesielle logoer i katalogen og på de tekniske databladene.

eta-op1
ce-en-998-1-gp-cs-ii-gb
ce-en-1504-2
ce-en-12004-c2e-it
ce-en-934-2

 

 

 

MAPEI-PRODUKTER OG SYSTEMER SOM MØTER KRAVENE I SKIPSUTSTYRSDIREKTIVET 2014/90/EU AND EU/2015/559 (MED).

Produkter som samsvarer med MED er identifisert med en spesiell logo i katalogen og i de tekniske databladene. CE-dokumenter og sertifikater for produktene du kjøper kan fås via marine@mapei.it
   
        
logo-marine

 

 

PRODUKTER OG SYSTEMER TESTET OG KLASSIFISERT I HENHOLD TIL EUROPEISKE STANDARDER

Spesielle logoer på emballasje og teknisk dokumentasjon indikerer hvilken EU-standard som dekker testing og klassifisering av hvert enkelt produkt.

ce-en-12004-c2e-s1-iteta

Bærekraftige produkter

 

Mapei-produkter sertifisert som produkter med lave nivåer av flyktige organiske forbindelser merket med frivillige og obligatoriske merker, garanterer kvaliteten på inneluften. Slik ivaretas helsen til både de som arbeider med produktet og sluttbrukerne av områdene der produktet er brukt. 

Mapei utreder også hele livssyklusen til produktene ved bruk av LCAen metode for å verifisere råmaterialenes miljøpåvirkning, fra råmaterialstadiet til avfallsstadiet. Resultatene kommuniseres deretter gjennom EPD-er (Environmental Product Declarations) for å garantere transparens og for å unngå grønnvasking.

sost-der-blaue-engel
sost-u-sign-plastimul-2k-super
sost-ec1r-plus-logo-gb
sost-EPD International

Miljøprogrammer

Mapeis produkter er en viktig bidragsyter til standarder som BREEAM NOR takket være bruken av resirkulerte råmaterialer, sertifiserte lave utslipp og EPD-er (miljødeklarasjoner type III). 

 

Mapei-teknologi

Mapei har utviklet flere konsepter som gir brukerne mulighet til å velge produkter som klarer kravene til de fleste viktige sertifiseringsorganene, og i tillegg bidrar til å forbedre miljøet der de brukes, og/eller forenkler selve byggeprosessen. Dette er teknologiske målsetninger som du kun finner i Mapeis produkter.

loghi-rs-bioblock
loghi-rs-dropeffect
loghi-rs-fasttrack
loghi-rs-green-innovation
loghi-rs-low-dust
loghi-rs-ultralite

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei