Mapei Academy

Mapeis overordnede paraply for arbeid med kompetanseutvikling og opplæring.

Mapei Academy skal utvikle ansatte og kunders kompetanse innen bedriftens fagområder. Mapei har i en årrekke investert store ressurser i opplæring av egne ansatte. Dette har resultert i medarbeidere med høy kompetanse, noe som igjen bidrar til at Mapei utvikler seg, at vi er innovative, arbeider effektivt og når våre mål.

I vår strategi står det: «Mapei skal arbeide målrettet for å skape et godt arbeids- og utviklingsmiljø. Kompetanseutvikling er et viktig og prioritert lederansvar. Mapei skal ha motiverte medarbeidere som setter seg høye mål, deler sine kunnskaper og bidrar til felles beste».

Vi har også et aktivt samarbeid med skoler; både ungdomsskoler, høyskoler og universiteter. Målet er å få ungdom til å søke utdanning innenfor fag som næringslivet i regionen har bruk for i fremtiden.

Vil du bli lærling?

laerlinger-2020-thumb
Hos oss får du fagopplæring av høy standard. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vi er godkjent lærebedrift i åtte forskjellige fag og nå søker vi lærling innen følgende fag:

• Produksjonsteknikkfaget
• Logistikkfaget
• Murerfaget

Krav til søkerne:
Bestått VG1 og VG2 i respektive programområder, være arbeidsom og pålitelig.

Vi tilbyr:
Du får en spennende læretid med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, i samarbeid med dyktige fagfolk i en bedrift med godt arbeids- og utviklingsmiljø.

Læretiden starter senest 23. august 2021, eller etter nærmere avtale. Bedriften kan bistå i arbeidet med å skaffe hybel/leilighet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Leder for Employer Branding og Rekruttering Kristine Nor, tlf. 984 08 502
eller personalsjef Frode Ek Skarnes, tlf. 957 58 954.

Søknad med kopi av vitnemål, siste karakterutskrifter og attester sendes til:
k.nor@mapei.no eller via post: Mapei AS, Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist 15. mars 2021. Merk søknad ”Søknad” og ”Fagområde”.
Skolesamarbeid

Skolesamarbeid

Mapei har fokus på at skole og næringsliv har felles interesser. For å forberede elevene til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og med tanke på fremtidig rekruttering til bransjen, ønsker vi et nært samarbeid med skolene i Glåmdalsregionen.

Sammen med partnerskaps-skolene arbeider vi aktivt for å få ungdom til å søke utdanning innenfor fag som næringslivet i regionen har bruk for i fremtiden.

Eksempler på samarbeidsordninger er «Ungt entreprenørskap» og «Lektor 2».

Skolebesøk

Skolebesøk

Vi har jevnlig besøk av skoler fra alle trinn, og vi besøker selv skoler for å lære elever om fagfeltene våre og for å vise dem jobbmuligheter. Vi er også vertskap under 7sterkes industribesøk for 8. klassinger i Kongsvingerregionen, der ca. 570 elever besøker 26 industribedrifter for å lære mer om muligheter i distriktet. 

Lærlinger - fagopplæring

Lærlinger

Mapei er godkjent som lærebedrift i fagene:

  • Laboratoriefag
  • Produksjonsteknikkfag
  • Logistikkfag
  • Kontor- og administrasjonsfag
  • Industrimekanikerfag
  • Murerfaget
  • IKT-servicefaget
  • Kokkefaget

Vi har som målsetting å alltid ha lærlinger, og dette er en prioritert rekrutteringskanal. Samtidig ser vi det som vårt samfunnsansvar å utdanne fagarbeidere. 

Vi tar også imot yrkesfagelever som trenger praksis gjennom faget Prosjekt til fordypning.

Studiestipend

Studiestipend

Mapei deler hvert år ut studiestipend pålydende kr 20.000,- til aktuelle kandidater som studerer kjemi-, bygg- eller materialfag. 

Som en del av stipendordningen har studentene sommerjobb i Mapei.

Søknad sendes Leder Employer Branding og Rekruttering, Kristine Nor på k.nor@mapei.no. Søknadsfrist for stipend 2021 er 3. desember 2021.

Rekrutteringsmesser

Rekrutteringsmesser

Mapei arbeider kontinuerlig med en langsiktig rekrutteringsstrategi, og i den forbindelse deltar vi på ulike arrangementer i både nærmiljø og på landsbasis.

Arrangementene spenner fra yrkesmesser lokalt til større arrangementer i samarbeid med store utdanningsinstitusjoner som f.eks. NTNU.

 

Prøvenemder

Prøvenemder

Mapei bidrar med en representant til offentlig oppnevnte fagprøvenemnder.

Produksjonsleder Werner Seigerud sitter i prøvenemnda for produksjonsteknikkfaget i Hedmark.

Matteknekkern

Matteknekkern

For få av dagens unge velger høyere utdanning knyttet til ulike realfag. Dette fører til at næringslivet om få år vil ha problemer med å rekruttere personer med ønsket kompetanse.

Mapei og Nord-Odal ungdomsskole ønsker å gjøre noe med dette, vi vil at det skal være «tøft» å være flink i matematikk. Med bakgrunn i ovennevnte inviterer vi årlig til konkurranse mellom alle ungdomsskolene i Glåmdalsregionen, det vil si 9 potensielle deltakerskoler.

Kurs for kunder og samarbeidspartnere

Kurs for kunder og samarbeidspartnere

Vi mener det er viktig at våre kunder og samarbeidspartnere er godt kjent med våre produkter. Derfor arrangerer vi en rekke forskjellige produktkurs på vårt kundesenter ved vårt hovedkontor på Sagstua. Alle kan fritt delta, og informasjon om kursene finnes på Mapeis kursweb

 

Kontakt Mapei Academy

Kontakt Mapei Academy på:

e-post: mapeiacademy@mapei.no