Vilkår

VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET WWW.MAPEI.COM
Nettstedet www.mapei.com (heretter “nettstedet”) eies av Mapei S.p.A. (heretter "Mapei") og er en informasjonstjeneste på nett levert av Mapei. Det er kun tillatt å bruke nettstedet etter at du har godkjent følgende vilkår. Hvis du ikke godtar vilkårene, kan du ikke bruke nettstedet.

 

Opphavsrett og varemerker

Innholdet på nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til artikler, dokumenter, varemerker, logoer, bilder, grafer og utforming og tilpasninger, er beskyttet av opphavsretts- og varemerkelovgivning. Nettstedet kan også inneholde bilder, dokumenter, logoer og varemerker fra tredjeparter som har gitt Mapei tillatelse til å bruke disse på nettstedet. Dette materialet er også beskyttet av opphavsretts- og varemerkelovgivning.Det er forbudt å kopiere, endre, distribuere, publisere eller bruke nettstedets innhold til annet enn personlig bruk, med mindre særlig tillatelse er gitt fra Mapei. Det er forbudt å selge eller distribuere kopier av nettstedet eller deler av nettstedet for kommersiell bruk. Innhold kan kun lastes ned fra nettstedet hvis det er eksplisitt tillatt og indikert på nettstedets forskjellige sider. Denne tillatelsen gjelder kun personlig og ikke-kommersiell bruk av nedlastet innhold. All annen bruk er forbudt. Ikke noe av innholdet på nettstedet kan anses å ha uttalt eller underforstått tillatelse fra tredjepart til å bruke Mapeis varemerker, artikler, bilder, grafer eller noe annet dekket av personvernlovgivning, som beskrevet i foregående avsnitt.

 

Ansvarsbegrensning

Med hensyn til innholdet på dette nettstedet

Selv om Mapei gjør sitt ytterste for å sikre at innholdet på nettstedet er oppdatert, pålitelig og korrekt, kan ikke Mapei garantere for at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig eller aktuell, og fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil, ufullstendig innhold eller unøyaktigheter. Mapeis kan heller ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av bruken av informasjonen på dette nettstedet.

Med hensyn til nettstedets funksjonalitet

Mapei kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av forstyrrelser, avbrytelser, forsinkelser eller avvik i forbindelsen til nettstedet som følge av strømbrudd, dårlig telefonforbindelse og -signaler eller dårlig internettforbindelse, eller for skader forårsaket av nedlastet innhold som er lovlig lastet ned fra siden, herunder skade på elektronisk utstyr forårsaket av virus.

Med hensyn til linker

Mapei har ikke ansvar for innholdet på eksterne nettsider som kan besøkes gjennom nettstedet eller eksterne nettsider man kan bruke til å komme til dette nettstedet. Mapei gjør oppmerksom på at de ikke har kontroll over innholdet på slike nettsider og at selskapet som tredjepart ikke kan holdes ansvarlig for innhold eller materiale, inkludert markedsføringsmateriale, eller for noen av produktene eller tjenestene som tilbys på eksterne nettsider. Slike produkter eller tjenester skal ikke anses for å være sponset, delt eller støttet på noen måte av Mapei.

 

Bruk for juridiske formål

Brukere kan kun bruke nettstedet og tjenestene på nettstedet til juridiske formål, i den grad det ikke påvirker rettighetene til tredjeparter. Brukere må også være særlig oppmerksomme på personvernlovgivning, patentlovgivning og industriell eiendomsrett, beskyttelse av personopplysninger, gjeldende lovgivning for datakriminalitet og telekommunikasjon.

 

Registrerte brukere

Alle brukere som vil registrere seg på områder, deler av eller spesielle tjenester på nettstedet, er pålagt å oppgi informasjon som er fullstendig, aktuell, korrekt og relevant for denne brukeren. Brukeren er også pålagt å opplyse Mapei om endringer i oppgitte personopplysninger innen rimelig tid. Mapei forbeholder seg retten til å verifisere nøyaktigheten i all oppgitt informasjon og kan nekte brukeren tilgang til nettstedet og alle dets tjenester og innhold.

Hvis det er nødvendig med innlogging for å få tilgang til nettstedet, eller til deler av nettstedet, er brukeren pålagt å bruke logg av-funksjonen etter hvert besøk. Mapei forbeholder seg retten til å “logge av” brukere som har vært inaktive i en lengre periode etter innlogging, etter Mapeis eget skjønn.

Hver enkelt bruker har ansvar for å holde kontonummer, passord og andre opplysninger hemmelig, og er også ansvarlig for all aktivitet fra deres konto. Uautorisert bruk av en konto, eller ethvert annet sikkerhetsbrudd, må kommuniseres til nettsidens administrator Bracco via oppgitt kontaktinformasjon.

 

Kommunikasjon og informasjon sendt av brukere av nettstedet

Brukeren påtar seg alt ansvar for innholdet i sendte meldinger og påtar seg fullstendig ansvar for, og erklærer og garanterer at vedkommende er rettmessig eier av innholdet i meldingen, og fritar dermed Mapei – og konsernet, og/eller alle som er tilknyttet selskapet eller underlagt selskapet, selskapets ledere og ansatte, fra alle krav om skadeserstatning eller kompensasjon. Brukeren fritar også Mapei fra alt ansvar for krav fra konsernets tredjeparter rettet mot Mapei, selskapet eller noen av de ovennevnte parter for skader forårsaket av brukeres atferd eller andre personer som brukeren har gitt tilgang til å benytte nettstedet.

Ingen informasjon og innhold som har blitt innsendt av en bruker via nettstedet vil bli ansett for å være konfidensielt eller hemmelig. Dermed forbeholder Mapei seg retten til å fritt benytte ovennevnte informasjon og materialer etter eget forgodtbefinnende. Brukere som sender innhold og/eller informasjon samtykker til at det kan bli publisert, og aksepterer at Mapei ikke kan holdes ansvarlig for og er fritatt for alle forpliktelser overfor tredjeparter med hensyn til denne type innhold og informasjon.

 

Personvern og informasjonskapsler

Med hensyn til beskyttelsen av personopplysninger og bruken av informasjonskapsler, henviser vi til den enkelte delen av nettstedet.

 

Gjeldende lover

Vilkårene i dette dokumentet er regulert i henhold til italiensk lov.

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei