En EPD er en komplett rapport som er utformet etter internasjonale standarder (som ISO 14025, EN 15804 osv.) og som dokumenterer effekten et produkt har på miljøet gjennom hele livssyklusen ved å måle effektene med standardiserte LCA-metoder (Life Cycle Assessment).
En livssyklusanalyse av et produkt er dermed en evaluering av miljøpåvirkningen til et produkt i løpet av alle dets livsfaser, fra utvinning av råmaterialene som utgjør resepten, transporten til produksjonsanlegget, produksjonssyklusen, emballasjen, avfallsmaterialet, transport av det ferdige produktet til distributør, helt frem til produktet skal kasseres.
Man antar at produkter har en rekke miljøeffekter: fra den mest kjente effekten som er global oppvarming som følge av drivhusgasser (risikoen for global oppvarming, eller karbonavtrykk) til effekter som eutrofiering (unaturlig vekst av vannorganismer, som for eksempel alger, som følge av redusert dyreliv i havet), forvandlingen av forurensing til sure stoffer (som deretter forårsaker surt regn), en reduksjon i naturressurser, og mye mer.
epd
I byggebransjen hjelper EPD-er arkitekter, tekniske tegnere og andre kunder å forstå produktets bærekraftegenskaper og miljøpåvirkning. Sertifiseringsorganer og bygningsbestemmelser som LEED og BREEAM, har implementert kriterier for bærekraft og pålagt særskilte krav til konstruksjoner basert på LCA-metoden. I tillegg kan arkitekter og “grønne” offentlige innkjøpere (GPP, Grønne offentlige anskaffelser) er nå obligatorisk i flere EU-land, inkludert Italia, og krever produkter som overholder internasjonale standarder for bærekraft.

EPD-er er den beste måten å demonstrere og presentere miljøegenskapene til et produkt på. 

Mapei-produktenes livssyklus

Det finnes flere typer EPD-er: produktspesifikk, bransje og prosjektspesifikk.

Produktspesifikk EPD
Individuelle EPD-er for ett spesifikt produkt utarbeidet av en individuell produsent. De inneholder informasjon om det gitte produktet. Utforming og oppdatering av hvert dokument er kostbart, da det må oppdateres og publiseres på nytt hver gang resepten og råmaterialene endres.
Bransje-EPD
En EPD utarbeidet for å dekke et utvalg produkter med lignende bruksområde. Den kan inneholde produkter fra ulike leverandører, og er oftest publisert av handelsorganisasjoner for å dekke gitte produktkategorier. Den inneholder produktenes gjennomsnittlige miljøbelastning, basert på data fra leverandørene.
Prosjektspesfikk EPD
Slike EPD-er er strukturert rundt den kjemiske sammensetningen og dekker alle produkter som faller innenfor et viss kategori resepter og bruksområder. Siden miljøbelastningen er veldig lav i bygg der produktene er benyttet, vil ikke en mer detaljert beskrivelsene av de aktuelle produktene gi ytterligere informasjon, da prosjektene gjerne er svært komplekse.

EPD-malene er utarbeidet av FEICA (Association of the European Adhesive and Sealant Industry) og EFCA (European Federation of Concrete Admixtures) med utgangspunkt i en «worst case scenario»-tilnærming.

EPD-er fra FEICA and EFCA er sertifisert og publisert av den tyske programoperatøren IBU.

De nyeste Mapei-produktene som har fått en EPD

EPD-er publiseres på produktsidene og er tilgjengelig via vårt PRODUKTBIBLIOTEK.
For mer informasjon, kontakt Mapeis avdeling for Kvalitet/HMS/Miljø.

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei