Ferdinand gikk rett fra utdanning til drømmejobben

31. oktober 2019
Mapei er en av mange attraktive arbeidsgivere i Kongsvingerregionen, og rekrutterer i gjennomsnitt til om lag 20 stillinger hvert år. Også innenfor forskning og utvikling.

– Så langt i år har vi blant annet ansatt to nye traineer som skal arbeide med forskning og utvikling, og planen er at vi vil gjøre dette jevnlig framover for å ha tilgang på nyutdannede, unge mennesker med kjemi-, material- eller byggbakgrunn. For oss er det viktig å rekruttere unge folk inn i driften, slik at vi kan videreutvikle oss og ruste oss for framtiden, sier Frode Ek Skarnes, HR Manager i Mapei.

Bilde av fra venstre Stefan Berntsen, Ferdinand Solvang og Ronny BothnerUtvikler unge til å bli produktsjefer
Ferdinand Solvang (28) fra Drøbak er med sin kompetanse som nyutdannet sivilingeniør innenfor produktutvikling og materialer en av Mapeis satsinger for framtiden. Industribedriften ser at de er attraktive overfor denne aldersgruppen og yrkesretningen.

Ferdinand Solvang (i midten) har vært trainee i Mapei i et halvt år, og har så langt kun positive erfaringer. På bildet i møte med Stefan Berntsen (til venstre) og Ronny Bothner.

– Det er krevende å rekruttere erfarne ingeniører, og derfor har vi etablert et toårig opplæringsløp der vi tar sikte på at kandidaten utvikler seg for eksempelvis en rolle som produktsjef. Vi investerer i traineer slik at de skal kunne fylle posisjoner som vi vil ha behov for å rekruttere til i framtiden, forklarer Skarnes.

Hvert år tar Mapei også inn lærlinger innenfor flere fagområder, i tillegg til at bedriften blant annet arrangerer en regional kunnskapskonkurranse og deler ut stipend til lokale ungdommer som velger utdanning innenfor kjemi eller byggfag.

Proft og lærerikt traineeprogram
Solvang har vært trainee i kontroll- og kvalitetslaboratoriet i FoU-avdelingen i et halvt år, og har så langt kun positive erfaringer – både sosialt og yrkesmessig.

– Jeg fikk tips om stillingen av en studiekamerat som har arbeidet som sommervikar her tidligere. Mapei er en stor og velutviklet bedrift, og det har jeg virkelig fått bekreftet etter at jeg begynte her, forklarer 28-åringen.

– Traineeprogrammet er utrolig proft, og det omfattende opplæringsarbeidet de første månedene er svært nyttig for meg med liten erfaring. Blir man kastet rett ut i et ukjent fagfelt og i en uprøvd rolle, kan det fort bli skummelt. Her er det ikke slik. Jeg tenker at traineeprogrammet er en veldig fin vei inn i arbeidslivet, legger Solvang til.

Frode Ek Skarnes, HR-manager Mapei ASRigger seg for framtidig vekst
Mapei er et 42 år gammelt industrieventyr som utvikler og produserer bygg- og anleggsprodukter for nordisk klima. Bedriften har 190 ansatte, og Mapei-konsernet bruker årlig 5% av omsetningen på FoU der 12% av de ansatte jobber. Sommeren 2019 ble en ny produksjonslinje til 190 millioner kroner ferdigstilt, og i begynnelsen av oktober ble den nye fabrikken innviet.

– Investeringen gir oss dobbel kapasitet innenfor mørtelprodukter, og vi kan nå produsere lengre serier og mer effektivt. Hovedargumentet for å bygge ut var å rigge oss for framtidig vekst, forklarer Skarnes.

En bedrift av denne størrelsen fører også med seg store, positive ringvirkninger lokalt. Frode Ek Skarnes anslår at Mapei handler for om lag 60 millioner kroner årlig kun i Nord-Odal, og trekker fram Ruuds Transport og Brødrene Stenskjær som aktører i kommunen som industrigiganten jobber tett sammen med.

Mapei rekrutterer også langt flere enn bare traineer, og ansetter opp mot to personer i måneden – der halvparten av disse er nyansettelser.

Fokus på samarbeid
Mapei, som en av Kongsvingerregionens største og viktigste arbeidsplasser, har også vært bevisst på sin samfunnsrolle. Historisk var bedriften en av pådriverne til at 7sterke ble etablert, og fremdeles er bedriften aktiv i bedriftsnettverket.

– Vi føler det er helt naturlig å dele våre erfaringer med de andre bedriftene i regionen og få ny innsikt og egenutvikling tilbake, sier Skarnes, og understreker at bedriften også prioriterer tett samarbeid med skoler.

Strategi og bærekraft hånd i hånd
Kvalitet gjennomsyrer hele organisasjonen, og Mapei jobber kontinuerlig med å utvikle sine strategier.

– Vi utvikler nå strategien vår slik at den på sikt skal understøtte FNs bærekraftsmål, og ser at mye av arbeidet vårt gjenspeiles der.

– Alt vi gjør er i tråd med vår strategi, og vårt utgangspunkt vil alltid være at resultatet ut til kunden ikke er bedre enn kvaliteten er i det svakeste leddet, sier Frode Ek Skarnes, og får støtte av trainee Ferdinand Solvang:
– Allerede fra begynnelsen av opplæringsløpet trenes vi opp til å forstå behovene i alle ledd; fra hva som etterspørres og hvem som er kundene, til bistand i utviklingen og resultatet ut i markedet. Det er utvilsomt en rød tråd som går igjen i alt vi gjør som skal sikre et best mulig produkt.
 

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei