Utfordringer innen næringsmiddelindustri og restauranter.

Del 1
30. januar 2020

Hva kjennetegner en typisk næringsmiddelindustri?

Det er ett fellestrekk som i mer enn 50 år har dominert bransjen - kravene til mer hygienisk produksjon blir stadig viktigere og viktigere, og det stilles stadig nye krav til lokalene hvor virksomheten foregår. Dette omhandler alle delene av næringskjeden, fra fiskeren eller bonden til det blir servert et måltid.
  
De typiske virksomhetene er:Næringsmiddelindustrien

  • Storkjøkken 
  • Meierier
  • Bryggerier
  • Vin-, sprit- og juice-produksjon
  • Slakterier
  • Foredling av kjøtt, fisk og fjærkre
  • Produksjon av næringsmidler (mat, sjokolade, sukkertøy m.m.)

Denne bransjen er underlagt mange myndighetskrav og selv om hvert land har nasjonale lover og forskrifter så er regelverket basert på samme EU-krav. Dette er også naturlig siden ferdige produserte matvarer er en vare som selges mer eller mindre fritt i hele Europa. I Norge er regelverk gitt ved Forskriften om næringsmiddelhygiene, men denne baserer seg på EU-forordning.

Denne kan leses her.

Her kan finner du også underkapitlene som omhandler de ulike kravene. For gulv og andre overflater er dette gitt i Kap II.

Det vil i tillegg stilles andre krav enn det forskriften nevner:

Sklisikkert (HMS på arbeidsplassen)
Sklisikring er et viktig krav på grunn av arbeidsmiljø og er ofte en egenskap som er i kontrast til hvor lett gulvet er å holde rent. Det er i Norge ikke målbare krav til hva som er ansett som et tilstrekkelig sklisikkert gulv (utover at ingen skal skli og/eller falle på det), og er ofte et tema som kan bli diskusjon i ettertid.

Det er imidlertid noen referanser på dette som kan finnes i EN 1504-2, samt fra nasjonale krav i Tyskland.

Krav i EN 1504-2
Denne standarden gir en klasseinndeling avhengig av bruksområde, og er den felleseuropeiske metoden for måling av sklisikring.

Sklimotstand/overflate-friksjon
Denne angir krav til sklisikring for tre områder:
Klasse I: >40 enheter – Test på vått underlag inne
Klasse II: >40 enheter – Test på tørt underlag inne
Klasse III: >55 enheter – Test på vått underlag ute

Denne testen er en såkalt pendeltest. En pendelarm med en fjærbelastet prøvefot slippes ned og berører underlaget med en gitt kraft over en bestemt strekning. Pendelen bremses opp, og utsvinget etter berøringen brukes som et mål for friksjon. Foten er belagt med en standardisert gummi. Apparatet kan brukes både i laboratorier og i felt. Metoden er utviklet i England, og er den mest brukte metoden for måling av sklisikkerhet på fortau og gangarealer. Metoden brukes

også på flislagte gulv. Metoden gir entallverdi 0-150 på en konstruert skala,men kan regnes om tilfriksjonskoeffisient med noe usikkerhet.

Tysk metode:
En del leverandører bruker en DIN-norm til måling av sklisikring. Denne er basert påhvor stor helningsvinkel en normert «testsko» beholder festet uten å skli. Et gulv klassifiseres i risikogrupper fra R 9 til R 13, knyttet til helningsvinkel.  

Risikogrupper

R 13 har høyest sklisikkerhet.

Ulempen med denne metoden er at den kun relateres til laboratoriemålinger, og dermed ikke kan brukes til å avgjøre friksjon på installert gulv. Den er imidlertid mye brukt for fliser og banebelegg, men vi fraråder å bruke denne til herdeplastgulv.


Sklisikkerhet crop

Bestandighet:
Gulvene må tåle de belastningene som er forventet, og vil variere mellom de ulike virksomhetene.

Typiske utfordringer er:

- Mekaniske belastninger: 
Tøffe påkjenninger fra stål- og hardkompakte gummihjul vil føre til høy slitasje på gulvbelegget
Punktbelastninger i form av utstyr og verktøy som brukes og flyttes på i produksjon

- Høye temperaturer:
Kokesoner med digre kjeler og gryter som helles ned mot sluk og gir termosjokk
Steaming av gulv med høyt trykk og høy vasketemperatur
Bakevogner med varme hjul Naeringsmiddelindustrien2 
- Kjemikalier:
Svake organiske syrer vil tære på gulvbelegget over tid
Fruktsyrer/eddiksyre
Melkesyre
Blod

- Rengjøringsmidler
Alkalier
Klor
Hydrogenperoksid

I tillegg kommer krav til slitestyrke, lang levetid, utseende/estetikk, effektivt vedlikehold og rask reparasjon hvis nødvendig.

I næringsmiddelindustrien blir det normalt sett valgt følgende gulvsystemer:

Flisløsninger med ulik kvalitet av fugemasse og flisvalg
Epoksybelegg i ulike tykkelser og utførelser
Akrylbelegg i normalt god tykkelse med farget sand eller pigmentert lakk
Polyuretansement i tykkere sjikt med pigmentert overflate
Hardbetong eller impregnert høyfast betonggulv i lager- og logistikkarealer 

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei