Informasjon til våre kunder vedrørende korona-viruset

 
25. mars 2020
Mapei er med på den nasjonale fellesdugnaden for å bekjempe korona-viruset. Vi vil derfor gjøre alt vi kan for å sikre våre medarbeideres helse og opprettholde våre forpliktelser ovenfor kunder. 

Mapei jobber hardt for å være en god partner til våre kunder, og oppfordrer alle til å følge med på Facebook, LinkedIn eller våre nettsider hvor vi oppdaterer informasjonen fortløpende. 
 
Mapei sine produksjonsanlegg i Norge og Italia går som normalt, og vi leverer alle ordre i henhold til vanlige bestillingsrutiner.
 
For å opprettholde denne leveringssikkerhet i tiden som kommer har vi innført en rekke tiltak – ikke bare for å sikre de ansatte, men også for å følge opp hele leveransekjeden:

• Vi har opprettet en bredt sammensatt beredskapsgruppe som har iverksatt strenge tiltak for å sikre operativ drift og logistikk.
 
• Vi har økt lagerbeholdninger, og tenkt langsiktig for å sikre fremtidig tilgang på kritiske råvarer.
 
• Vi har svært tett kontakt med vårt morselskap, våre leverandører og transportører for å kunne iverksette nye tiltak dersom situasjonen endres.

• Vi har iverksatt en lang rekke interne tiltak basert på interne retningslinjer i Mapei, kommuneoverlegens- og Folkehelseinstituttets nasjonale føringer. Som blant annet forbud mot besøk på fabrikken, regler for varemottak, hjemmekontor og selvsagt strenge regler for renhold og hygiene.
 
Vi oppfordrer også alle til å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttet sine sider til enhver tid.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt. 

Hilsen alle oss i Mapei 
 

drift kunder tiltak virus info korona

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei