Bærekraft i alle ledd

28. mai 2020
baerekraft-i-alle-ledd-thumbTeknisk sjef Paul Stavem i Mapei er opptatt av bærekraft i byggeindustrien. Det innebærer å bygge mer robust og ikke minst ta vare på de bygningene vi allerede har. Han mener tanken bør gjennomsyre alle ledd i verdikjeden. 

– Hele bransjen må tenke mer langsiktig. Skal vi ta ut den potensielle levetiden til et bygg eller annen infrastruktur må vi bygge riktig. Det innebærer blant annet at byggherren stiller krav til bestandighet utover minimumsstandarden, at de som prosjekterer har kunnskap nok til å beskrive det og at utførende entreprenør kvalitetssikrer arbeidet, sier Paul Stavem, teknisk sjef i Mapei

Bærekraft er kanskje et moteord for noen, men i byggebransjen betyr det å ha et langsiktig perspektiv. 

– I dag finnes det mange muligheter for å velge bærekraftig. I stedet for å velge en minimumsløsning kan du gå opp et hakk i kvalitet og påvirke hele konstruksjonens levetid. Dermed blir det enklere å vedlikeholde bygget, i stedet for at du må bygge nytt om noen år. 

paul-stavemSamme perspektiv gjelder gamle bygg og infrastruktur.
– Vi har gode systemløsninger for rehabilitering som gjør det mulig å gi nytt liv til gamle konstruksjoner. Kombinert med en god plan for vedlikehold og oppgradering gir det store klimagevinster. Samtidig er det økonomisk lønnsomt, forklarer Stavem. 

Han er opptatt av at alle leddene i verdikjeden er med på tankesettet.
– Byggherrer og byggeiere sitter på store verdier. En bro eller et bygg har gjerne et perspektiv på 100 år, og da er du nødt til å tenke langsiktig og ikke bare kortsiktig gevinst. For å få til det trenger du kompetanse, vilje og ikke minst riktig entreprisemodell. Rådgiverne må også med på laget. Det er de som beskriver hvilke løsninger og metoder som skal benyttes, og det krever god kunnskap og informasjonsflyt. 

I Mapei er det økende interesse fra kundene om å bygge med et langsiktig perspektiv. 
– Vi må vise frem våre løsninger som kan bidra til økt bærekraft gjennom langsiktig tenking og gjenbruk. Mye er allerede på plass, men det krever at alle er med på tankegangen om at det faktisk er lønnsomt å velge systemer og produkter som varer, ikke bare det som er billigst her og nå, understreker Stavem. 
 

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei