Mapei er et «Great Place To Work»

25. november 2020
great-place-to-work-2020-thumbMapei er re-sertifisert som Great Place to Work-bedrift. De undersøker stolthet, fellesskap og tillit blant de ansatte og benytter resultatene til å forbedre organisasjonen slik at alle kan yte sitt beste for kunder og samarbeidspartnere. 

– For andre året på rad er vi sertifisert i henhold til Great Place to Work. Årets undersøkelse viser at vi har fremgang på alle områder siden i fjor. Vi scorer spesielt bra på en tydelig ledelse som viser vei. De ansatte viser stor stolthet for å jobbe her og vi kan sammenlikne oss med de beste bedriftene i Norge på vår størrelse, forklarer HR-sjef Frode Ek Skarnes

Mapei legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø, høy trivsel og lavt sykefravær hos de ansatte. Til tross for korona-pandemien fortsetter dette arbeidet med uforminsket styrke.   

– Å være en del av Great Place to Work har vært veldig nyttig og vi fikk mye positivt ut av fjorårets sertifisering. Når de ansatte er stolte av å være her og trives så beholder vi viktig kompetanse i bedriften. Det betyr at vi kan yte våre kunder en best mulig service, slik at de igjen kan være konkurransedyktige i sin hverdag. 

Hele 85 prosent av de ansatte har svart på undersøkelsen i 2020, som blant annet måler stolthet, fellesskap og tillit. 

– En høy svarprosent gir oss et veldig godt grunnlag for å være sikre på at vi har gode data for å forbedre oss på enkelte områder og forsterke det vi gjør på andre. Det siste året har vi også inkludert et nytt lederprinsipp om at alle ledere representere all ledelse i selskapet, en viktig tydeliggjøring for våre ansatte

Mapei har en bærekraftig strategi og følger FNs bærekraftsmål på alle områder av driften. Bærekraftsmål åtte om «decent work» og «economic growth» går rett inn på de ansattes hverdag.

– Vi må hele tiden gjøre valg som gjør at vi utvikler vår organisasjon og bygger kompetanse hos de ansatte. Muligheten for å utvikle seg internt – og ikke minst gode samarbeidsforhold – bidrar til en bærekraftig organisasjon. Målet vårt er å være blant Norges beste arbeidsplasser innen 2022 i henhold til Great Place to Work sine standarder, understreker Skarnes. 
 

Hold kontakten

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få siste nytt fra Mapei